Lijst beleggingsverzekeringen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de beleggingsproducten van verzekeraars. Deze informatie is ontvangen van de betrokken verzekeraars. Als verzekeraars aangeven geen beleggingsproducten aan te bieden, staat dat vermeld in de laatste kolom.

De vermelding in deze lijst is louter informatief en zegt niets over de kwaliteit van deze producten. Natuurlijk zijn we niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de opgegeven productkenmerken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de verzekeraar in kwestie.