Verzekeringskaart Zorgverzekering (Klik download PDF)

Zorgverzekeringskaart Basisverzekering

Aangeboden door Faseovergang
Op deze kaart leest u wat de basisverzekering voor u betekent.
Let op! De kaart gaat alleen over de basisverzekering. Niet over aanvullende verzekeringen.
Wat is een basisverzekering?
Dit is een wettelijk verplichte verzekering. De overheid bepaalt wat er in de basisverzekering zit.
De wet zorgt dat een zorgverzekeraar u altijd accepteert voor de basisverzekering. Leeftijd en gezondheid spelen geen rol. En hebben ook geen gevolgen voor uw premie.
Er zijn met de zorgverleners afspraken gemaakt over kwaliteit en prijs. De zorgkosten van deze zorgverleners worden volledig vergoedt. Heeft de zorgverzekeraar geen contract met uw zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf. Voor enkele zorgvormen biedt de zorgverzekeraar een restitutiedekking: de zorgverzekeraar vergoedt de zorgkosten van alle zorgverleners volledig, met uitzondering van onredelijk hoge rekeningen.
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt een wettelijk eigen risico van € 385 per jaar.
U betaalt geen eigen risico voor de huisarts, verloskundige en wijkverpleegkundige.

Lees meer over het eigen risico basisverzekering .
U kunt bij de zorgverzekeraar het wettelijk eigen risico vooraf gespreid betalen.
U mag het eigen risico verhogen tot maximaal €500. U betaalt dan minder premie.
Naast het eigen risico betaalt u voor sommige zorg ook een wettelijke eigen bijdrage, zoals voor kraamzorg en sommige medicijnen en hulpmiddelen. Lees meer over de eigen bijdrage.
Huisarts • De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor behandeling bij elke huisarts.
• De zorgverzekeraar vergoedt zorg en medicijnen bij een gecontracteerde apotheek volledig.
Op de site Zorgvinder leest u welke apotheken de zorgverzekeraar op dit moment heeft gecontracteerd.
Voor de basisverzekering heeft de zorgverzekeraar een ruim aantal apotheken gecontracteerd.
Gaat u naar een niet-gecontracteerde apotheek? Dan vergoedt de zorgverzekeraar 85% van de rekening basisverzekering, tot maximaal 85% van het gemiddeld afgesproken tarief.
De apotheek geeft u het voorkeursmedicijn. Wilt u een ander middel, dan betaalt u dit zelf. Lees meer over voorkeursbeleid medicijnen.
Fysiotherapie • U mag zelf kiezen. De zorgverzekeraar vergoedt kosten voor behandeling bij elke fysiotherapeut volledig.
De zorgverzekeraar vergoedt zorg bij een gecontracteerd ziekenhuis volledig.
Op de site Zorgvinder leest u welke ziekenhuizen de zorgverzekeraar op dit moment heeft gecontracteerd.
Voor de basisverzekering hebben de zorgverzekeraars een beperkt aantal ziekenhuizen gecontracteerd.
Gaat u naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis? Dan vergoedt de zorgverzekeraar 85% van de rekening, tot maximaal 85% van het gemiddeld afgesproken tarief. Waarbij geldt dat uw eigen betaling nooit hoger is dan €250 per rekening.
Hulpmiddelen • De zorgverzekeraar vergoedt hulpmiddelen waarvoor u een medische indicatie heeft. • Lees hier voor welke hulpmiddelen dit geldt.
• Op de site Zorgvinder leest u welke leveranciers de zorgverzekeraar op dit moment heeft gecontracteerd.
Wijkverpleging • U mag zelf kiezen. De zorgverzekeraar vergoedt kosten voor elke wijkverpleegkundige volledig.
Bijzonderheden • U ontvangt het polisblad, rekeningen en declaratieoverzichten digitaal.
• Bij de zorgverzekeraar is automatische afschrijving niet verplicht.

Dit is een voorbeeld verzekeringskaart basisverzekering . De details van de basisverzekering kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen.