Verzekeringskaart Overlijdensrisicoverzekering (Klik download PDF)

Wat is een overlijdensrisicoverzekering ?

Deze overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die jij hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van je hypotheek. Je verzekert
het leven van jezelf en/of anderen.
Je kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de overlijdensrisicoverzekering En of dit bedrag daalt of gelijkblijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit.
Wij keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering.

Je kunt je extra verzekeren, zodat je geen of minder premie hoeft te betalen als je arbeidsongeschikt wordt. De overlijdensrisicoverzekering loopt dan wel gewoon door.
Bij fraude. Of als je informatie over je gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken).
Voorkom dat je nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies.
Je moet een gezondheidsverklaring invullen. Soms is een medische keuring nodig.
Je bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen je nabestaanden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen je nabestaanden geen bedrag).
Als de overlijdensrisicoverzekering niet bij je hypotheek hoort, dan kun je de verzekering wijzigen of stoppen. Als je de overlijdensrisicoverzekering stopt, dan krijg je geen uitkering.
Dit is een voorbeeld verzekeringskaart. De details van de overlijdensrisicoverzekering kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen.