Verzekeringskaart Ongevallenverzekering (Klik download PDF)

Wat is een ongevallenverzekering?
Deze ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.
Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.
Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit ongevallenverzekering. In sommige gevallen duurt het langer voordat je de uitkering krijgt. Je krijgt rente over deze periode.
Tanddekking, arbeidsongeschiktheid door een ongeval, ziekenhuisopname, periodieke uitkering.
Als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs ongevallenverzekering.
De ongevallenverzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de ongevallenverzekering dagelijks opzeggen.
Dit is een voorbeeld verzekeringskaart. De details van de ongevallenverzekering kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen.