Verzekeringskaart Maandlastenverzekering (Klik download PDF)

Wat is een maandlasten verzekering?

Als je werkloos of arbeidsongeschikt wordt, dan keert deze maandlasten verzekering maandelijks een bedrag uit.
De hoogte van de uitkering maandlasten verzekering hangt af van hoeveel je nog kunt werken. Bij werkloosheid is de uitkering gebaseerd op de verzekerde maandlasten.
Als je overlijdt, dan krijgen je nabestaanden eenmalig een bedrag uitgekeerd.
Je krijgt een uitkering maandlasten verzekering als je voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent (geldt niet bij werkloosheid). Je kunt ook een hogere ondergrens kiezen.
Je kiest een verzekering voor als je jouw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Ben je bereid om ander werk aan te nemen dat je nog wél kunt doen? Dan betaal je een lagere premie.
Je krijgt alleen een uitkering als je een vast contract hebt, onvrijwillig werkloos wordt en een WW­uitkering krijgt. Het eerste jaar dat je verzekerd bent, keren we niet uit.
De premie maandlasten verzekering is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. Dit geldt niet voor werkloosheid.
We stellen je een aantal vragen over je gezondheid. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt de maandlasten verzekering niet afsluiten.
Je kiest zelf de periode dat je nog geen recht heeft op een uitkering: 14 dagen tot max. 52 weken.
De maandlasten verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na de eerste verzekeringsperiode kun je de verzekering dagelijks opzeggen.
Dit is een voorbeeld verzekeringskaart. De details van de maandlasten verzekering kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen.