Transcript Podcast Ziekteverzuim en loondoorbetaling bij ziekte

De eerste 2 jaar van ziekte van ene werknemer, is de werkgever wettelijk verplicht om het loon door te betalen. Hij moet per jaar minstens 70% van uw loon betalen maar vaak is dit in het eerste jaar 100% en het tweede jaar dus 70%.

Stel een werknemer meldt zich morgenochtend ziek, waar moet een werkgever dan op letten? We gaan in globaal 10 minuten de belangrijkste punten op een rij zetten. Ik zal proberen met voorbeelden duidelijk te maken wat er allemaal gebeurd als een werknemer zich morgenochtend ziek meldt.

“Ik voel met niet erg lekker, ik blijf thuis”.

Veel langer als 10 seconden duurt dat telefoontje niet maar het kan een jarenlang traject opleveren voor een werkgever. Denk dus vooraf goed na over die 10 seconden. Wat gebeurt er daarna?

U krijgt nu in minder dan 1 minuut versneld het hele officiële traject te horen als de werknemer ziek blijft. Bent u er klaar vo or de wettelijke regels?

Een werknemer krijgt zijn salaris doorbetaald het eerste jaar, meestal 100%. Een werkgever moet dan na 6 weken een probleemanalyse maken, na 8 weken een plan van aanpak opstellen, elke 6 weken een evaluatie daarvan doen en (heel belangrijk) na 42 weken een ziekmelding doorgeven aan het UWV. Natuurlijk na 52 weken een eerstejaars evaluatie, het salaris van werknemer gaat op dat moment naar het wettelijke 70% niveau. De 6-wekelijkse evaluatie loopt ook in het 2e jaar gewoon door en in de 91 week moet een werkgever een WIA aanvraag doen en wordt er door het UWV gekeken of de werkgever netjes alle verplichtingen is nagekomen. Nou, dat viel mee, toch?

Dat kan een werkgever dat natuurlijk zelf doen maar de meeste bedrijven besteden dat uit aan een arbodienst en die zorgt dat alle wettelijke termijnen netjes worden gehaald. Want mist een werkgever een rapportje of doet hij niet genoeg zijn best, dan deelt het UWV doodleuk een boete uit. Zo’n boete heet een loonsanctie en bedraagt al snel een vol jaar salaris.

Natuurlijk heeft de werknemer ook allerlei verplichtingen dus een onwillige tegenstribbelende werknemer zal een werkgever niet zo snel meer tegenkomen. Want hij mag onder voorwaarden het loon opschorten en de werknemer zelfs ontslaan als hij of zij de verplichtingen of afspraken niet nakomt.

Dit is de formele kant van de zaak. Nu een paar praktische zaken om het leven voor de  werkgever iets gemakkelijker te maken.

Het is mooi als er een verzuimprotocol is, want een ziektemelding direct bij aanvang aanpakken levert het beste resultaat op. Hoe langer er gewacht wordt, des te langer duurt het probleem. Dus als de werknemer ziek is, zorg dan dat hij gelijk goed vertelt wat er aan de hand is. Spreek ook duidelijk af bij wie werknemers zich ziekmelden. Die persoon kan dan zorgen dat de juiste informatie wordt gegeven. Een werkgever moet dus niet toestaan dat dat met een Whatsapp wordt gedaan wordt of bij de telefoniste. Simpele oplossingen zoals het ophalen van iemand met een taxi of gelijk thuiswerk afspraken maken lossen, in een vroeg stadium, de zorgen van de werkgever misschien al direct op. Een arbeidsconflict kan de werkgever in een verzuimprotocol oplossen met een time-out afspraak zodat er een oplossing kan worden gezocht. Dan hoeft er geen ziekmelding te komen en komt geen van beiden partijen niet in de ziekte carrousel terecht.

De werkgever doet er verstandig aan zo’n verzuimprotocol als bijlage vast te plakken aan de arbeidsovereenkomst. En hij moet niet vergeten op zijn tijd te controleren of überhaupt de toezeggingen in een arbeidsovereenkomst en het verzuimprotocol nog passen bij de wederzijdse wensen. Veel arbeidscontracten zijn soms jaren geleden een keer van internet getrokken en zijn voor werkgevers juridische tijdbommen geworden. Voor ongeveer 400 euro kan elke werkgever bij de eerste beste rechtsbijstandsverzekeraar zo’n contract laten actualiseren.

Arbo diensten en re-integratiebedrijven die kunnen helpen zijn er genoeg. Sommige werkgevers willen gewoon een grote Arbo-organisatie of eentje die door een verzekeraar wordt verkocht, samen met de verzuimverzekering, maar dat is niet altijd de juiste keuze. Dus kijk goed naar de dienstverlening want voor een paar tientjes per werknemer meer krijgt een werkgever soms veel extra nuttige hulp.

Bijna alle kleine bedrijven, zeg tot 25 personen, doen er in ieder geval verstandig aan serieus te overwegen dit risico van loondoorbetaling te verzekeren. Zeker kleine bedrijven. Een eenvoudige rekensom geeft het probleem aan. Stel een werkgever heeft  3 werknemers en een normaal verdienende werknemer breekt zijn rug tijdens een ski ongeluk. Dan weet u bijna zeker dat de baas het eerste jaar het salaris moet doorbetalen en het tweede jaar 70%. Zo’n schadepost gaat dan al snel naar de 100.000 euro. Los van gedoe om de werkplek weer op te vullen. Dat speelt dus juist gewoon voor heel veel kleine ondernemers met werknemers.

Grotere bedrijven kunnen het 2 jaar risico ziekte risico van loondoorbetaling gemakkelijk dragen. Maar vanaf 50 personeelsleden gaat zo’n werkgever natuurlijk ook nog steeds rekenen want soms is het aantrekkelijk het risico bij een verzekeraar te leggen in een gewone conventionele verzuimverzekering. Maar soms ook met een zogenaamde stop-loss verzekering. Dat is een polis die pas uitkeert als er in een jaar tijd echt hoge verzuimkosten zijn geweest.

De verzuimverzekering van een inkomensverzekeraar is eigenlijk niet zo boeiend. Daar wordt de verzekering afgesloten. Die verzekering keert het salaris uit soms met een extra vergoeding voor de andere werkgeverslasten. Die inkomensverzekeraar geeft vooraf een premie afhankelijk  van het historische ziektepercentage en kijkt achteraf of die premie nog aangepast moet worden.

De keuze van de soort dekking is nog wel van belang. Overweeg eens een iets langere wachttijd van bijvoorbeeld 60 of 90 dagen. Het scheelt veel premie omdat veel werknemers binnen die termijn wel weer beter zijn.

Er is een stevige concurrentie dus een werkgever doet er verstandig aan rond het eind van een contracttermijn weer een nieuwe offerteronde te plannen. Een flinke besparing is dan al snel de administratieve rompslomp waard.

Ziekteverzuim zal een onderwerp zijn waar ik de komende tijd nog vaak op terugkom. Er is namelijk voor elke werkgever veel winst te halen.

Het volgende voorbeeld geeft aan dat elke werkgever met een beetje aandacht flink kan besparen op de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Een manager van een groot zorgcentrum kreeg in korte tijd het ziekteverzuim met 50% terug. Bij een flinke groep ziekmeldingen zag zij namelijk patronen terugkomen die sterk te maken hadden met familieproblemen, menstruatiedagen, voetbalwedstrijden en ziekte van de kinderen. Met duidelijke afspraken kwamen die ziekmeldingen daarna niet meer voor.
____________________________________________________________________________

Loondoorbetaling bij ziekte(verzuim) van een werknemer is voor elke werkgever een belangrijk element rondom alle problemen die ziekte van een werknemer oplevert bij elk bedrijf. Het werk blijft liggen en de kosten lopen snel op. Deze podcast gaat in op de problemen en mogelijke oplossingen.

 

UWV heeft hier een handige informatie pagina voor werkgevers rondom ziekteverzuim. http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-is-ziek/index.aspx

 

Er zijn online veel voorbeelden van een verzuimprotocol aanwezig. Zoek wel even degene die bij uw bedrijf past. https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=verzuimprotocol%20voorbeeld

 

Via Wikipedia is veel basis informatie te vinden over arbodiensten, re-integratiebedrijven en begeleiding. https://nl.wikipedia.org/wiki/Arbodienst

 

De overheid geeft ook, beperkt enige informatie. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziekteverzuim-van-het-werk

 

____________________________________________________________________________
Producent podcast: Faseovergang

Teksten en gastheer: Gerrit-Jan Doorneweerd

Email: faseovergang@gmail.com

Tel: nul zes één en vijftig 471065

Vormgeving en technische realisatie: Vitavoca