Transcript Podcast Schade claimen

In deze uitzending bekijken we de verzekeringsvoorwaarden van verzekeraars in geval dat u een schade heeft.

 

Allereerst, verzekeringsmaatschappijen zijn er natuurlijk primair voor zichzelf maar een afwijzing van een schade moet wel redelijk zijn. In deze podcast geef ik wat tips om meer invloed te krijgen op een correcte afhandeling van een schade en ik doe dat met veel voorbeelden.

 

Als er ellende op u afkomt en er schade is, dan kunt u die schade claimen op de verzekering die dat risico heeft gedekt. De eerste vraag is dan wat ellende precies betekent. Voor een verzekeringsmaatschappij is ellende in de meeste gevallen een van buiten komend onheil.

 

Nu praktisch, probeer bij een schade altijd goed vast te leggen wat er is gebeurd. Begin bijvoorbeeld direct met foto’s te nemen. Leg ook als het mogelijk is de gegevens van eventuele getuigen vast. Denk aan aangifte bij de politie en zorg ervoor dat de schade niet erger wordt. Als er kosten moeten worden gemaakt om de schade niet te verergeren, dan zijn die kosten ook bijna altijd gewoon meeverzekerd. Dus als uw dak plotseling lekt, laat gelijk een noodvoorziening maken, die kosten zijn gewoon verzekerd.

 

Wacht ook niet te lang met de schade te melden, daar is meestal wel ruim de tijd voor dus raak niet in paniek. Gewoon even een telefoontje de volgende werkdag naar de adviseur of de verzekeraar is al voldoende om in ieder geval een schadeclaimnummer te krijgen en daarna komt de rest van de afhandeling wel.

 

Vaak krijgt u ook tips bij zo’n telefoontje. Noteer wel altijd even met wie u gesproken heeft.

 

Als er een schade wordt afgewezen dan is dat vervelend, maar is het ook terecht? als er verwezen wordt naar één of ander artikel ver weg in de verzekeringsvoorwaarden. Dat is vaak veel lastiger. Dat wordt dan al snel het spel van de kleine lettertjes maar dat valt soms ook in het nadeel uit van de verzekeraar.

 

Een beroemd voorbeeld is de situatie waarbij een jongeman werd veroordeeld voor aanranding. Hij werd door de rechter ook aansprakelijk gehouden voor de schade aan de kleren van het slachtoffer. Hij betaalde die kosten netjes maar diende daarna een schadeclaim in bij zijn verzekeraar. Die moest betalen want zo’n soort schade stond niet uitgesloten in de voorwaarden. Iedereen vond dat onredelijk maar juridisch trokken ze aan het kortste eind. Schade door onrechtmatige seksuele gedragingen zijn sindsdien bij alle verzekeraars dus uitgesloten.

 

Terug naar uw schade. Voordat u bij schade de verzekeringsvoorwaarden erbij pakt, denk eerst even aan het volgende: “Stel u bent verzekeringsmaatschappij en u zou dit risico verzekeren, zou u het dan de schade die geclaimd wordt wel of niet uitbetalen?” Oftewel, zou ik het doen als ik verzekeringsmaatschappij was?

 

Als u denkt dat het heel logisch is dat die schade onder de dekking van de polis zou vallen, dan vind ik dat u in discussie moet gaan met die verzekeringsmaatschappij als ze een schade afwijzen. Uw adviseur zal u graag helpen.

 

Maar soms kunt u op uw klompen aanvoelen dat iets niet verzekerd zal zijn. Een voorbeeld uit mijn huis. Mijn eigen ramen in huis gingen na 40 jaar lekken, u weet wel, dubbel glas met water tussen de ramen. Dat is een hinderlijke schade want alle ramen moeten worden vervangen. Het is glasschade en het voelt aan als een van buitenkomend onheil maar zou u als verzekeringsmaatschappij dit vergoeden? Ik dacht het niet.

 

Dat doen ze niet omdat dit een eigen gebrek is, het ligt aan de kwaliteit van het raam zelf.

Een ander bekend voorbeeld is het omvallen van een boom in uw tuin met grote schade aan het huis van uw buren. Als dat een boom is die helemaal verrot was, en u had dat kunnen weten, dan wordt het krijgen van een schade uitkering al best lastig. Maar als de storm een gezonde boom omwaait dan is het natuurlijk gewoon gedekt.

 

De vraag is dus eigenlijk altijd, wat zou u zelf doen als u verzekeringsmaatschappij zou zijn? Soms is dat ook moreel best een lastige vraag.

Stel iemand sluit een overlijdensrisicoverzekering af en pleegt na 14 dagen zelfmoord. Zou u als verzekeringsmaatschappij dan uitkeren? Nee ik denk het niet. Maar stel iemand pleegt na een paar jaar zelfmoord? Dan keert de verzekeraar wel gewoon uit.

 

Stel u laat uw laptop onbeheerd staan op de passagiers zitting van de auto en gaat winkelen. Dan hoeft u bij diefstal niet te rekenen op een uitkering. U moet namelijk wel gewoon, als een goed huisvader, op uw spullen passen. Op uw spullen passen alsof u niet verzekerd bent.

 

Dit zijn allemaal wel duidelijke afwijzingen maar laat ik het iets lastiger maken. Uw kind gaat tijdens een voetbalwedstrijdje op de bril van een vriendje staan. Bent u dan als ouder aansprakelijk voor de schade? De verzekeraar keert dan ook niet uit want de ouders van dat vriendje hadden kunnen weten dat dat kon gebeuren, dat hoort nou eenmaal bij het spel.

 

Zijn het allemaal afwijzingen dan? Nee, zeker niet. Soms keren de verzekeringsmaatschappijen meer uit dan strikt nodig om het financieel leed te verzachten en het dossier te kunnen sluiten. Verder weet een verzekeraar ook dat heel erg traineren over de uitbetaling van een schade uitkering alleen maar meer tijd en dus extra geld kost.

 

Vandaar dat je bij kleinere schade, tot zeg 10000,- , ziet dat ze, soms zelfs zonder een compleet beeld, toch uitkeren. Natuurlijk kunnen ze met een steekproef alsnog langskomen maar dat gebeurt alleen als ze het niet vertrouwen.

 

Blijven verzekeraars volharden in een afwijzing en is dat onredelijk, dan zijn er voldoende mogelijkheden om te klagen. Begin eens bij de verzekeraar zelf, dan het klachteninstituut en eindelijk zelfs bij de rechter.

 

Als er schade is, probeer dan niet slimmer te zijn dan de verzekeraar. Die doen dit de hele dag professioneel dus die kennen alle trucjes al. U wilt vast niet in hun fraude register komen te  staan.

 

Bij een woningbrand hier in de buurt, stond ik naast de bewoners die met hun kleine kinderen moesten toekijken naar de uitslaande brand. De ouders stonden met tranen in hun ogen te kijken maar toch hoorde ik de moeder nog tegen hun kinderen zeggen; “Het geeft niet; want we krijgen nu geld zodat jullie nieuw speelgoed kunnen kopen.”

Ik vond het een mooi voorbeeld hoe je positief kunt omgaan bij dramatische schade.

____________________________________________________________________________

 

Veel verzekeringen worden afgesloten zodat, als er een schade is, de verzekeringsmaatschappij een vergoeding geeft voor de geleden schade. Het op de juiste manier een schade claimen is dus een belangrijke vaardigheid.

Deze podcast geeft een inkijkje in de belangrijkste zaken rondom schade claimen.

 

Hieronder een aantal website die meer informatie geven:

Uitleg op wiki wat een schadevergoeding is. https://nl.wikipedia.org/wiki/Schadevergoeding

Een handige app voor online autoschades melden: https://www.mobielschademelden.nl/#/landingspagina

 

Een gewoon traditioneel schadeformulier. http://www.downbox.nl/Documents/aaa/documenten/SAF.pdf

 

Informatie over letselschade. https://letsel.info/schadeclaim-indienen/

 

Producent podcast: Faseovergang

Teksten en gastheer: Gerrit-Jan Doorneweerd

Email: faseovergang@gmail.com

Tel: nul zes één en vijftig 471065

Vormgeving en technische realisatie: Vitavoca