Weinig onderwerpen hebben de laatste jaren zoveel aandacht getrokken als de beleggingsverzekeringen van verzekeringsmaatschappijen. Een beleggingsverzekering kan namelijk een woekerpolis zijn als de kosten die worden ingehouden niet redelijk zijn.

Een beleggingsverzekering kan een lijfrente- of pensioenpolis zijn of verzekering die ervoor moet zorgen dat de hypotheeklening later geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Het zijn dus belangrijke polissen.

 

Ik ga proberen de belangrijkste zaken rondom deze verzekeringen zo neutraal mogelijk te bespreken. Dat is best lastig want de meningen over deze verzekeringen zijn sterk gepolariseerd.

 

Zo staan aan de ene kant de mensen die de verzekeringsmaatschappijen zien als criminele organisatie. Die groep zal ,wellicht met hulp van een claimstichting, proberen bij hun verzekeraar een maximale compensatievergoeding te krijgen.

 

De andere kant degene die vinden dat de mensen zelf die polissen hebben gekocht en zich beter hadden moeten verdiepen in de voorwaarden. Zij accepteren de situatie en verwijten zichzelf dat ze zich niet beter hadden laten informeren.

 

Voor beiden groepen is het echter verstandig dat ze ook nu nog zorgen dat de verzekering past bij hun persoonlijke situatie en wordt aangepast als dat verstandig is.

 

De verzekeringsmaatschappijen hebben de zorgplicht om er voor te zorgen dat de polis eigenaren echt goed nadenken over hun verzekering.

 

Laten we de belangrijkste zaken even doorlopen rondom deze beleggingsverzekeringen.

 

  1. Een woekerpolis is dus een beleggingsverzekering. Oftewel het premiegeld in die polis is geïnvesteerd in beleggingsfondsen. Dat kunnen hele risicovolle beleggingen zijn in zo’n fonds zijn of er wordt heel voorzichtig met uw geld belegd. Het rendement van de beleggingen is vanaf het jaar 2000 over de hele linie laag geweest. Pas de laatste jaren zijn die beleggingsrendementen weer flink gestegen. Dat is ook één van de redenen dat een groep mensen de beleggingsverzekering niet willen aanpassen.

 

Je ziet dat er vaak wordt aangedrongen om de polissen om te zetten naar een bancaire spaarvorm, dat is dus sparen bij de bank. Maar ook die kennen de nodige nadelen dus doe dat niet zomaar. Want overstappen naar een bancaire spaarvorm met een rente van hooguit een paar % per jaar is niet altijd even verstandig.

 

  1. Vaak zit er in een beleggingsverzekering een overlijdensverzekering. Daar betaalt u natuurlijk gewoon een premie voor en die premie zit in de polis verscholen. Ook kan die premie door het zogenaamde hefboomeffect bij een dalende beurs flink oplopen. In een latere uitzending gaan we nog eens in op dat hefboomeffect.

De gemiddelde premies van deze overlijdensverzekeringen zijn daarnaast de laatste jaren flink gedaald. Dus laat u adviseren, of zoek zelf uit, of die verzekering niet goedkoper kan. Maar let op, niet zomaar stoppen. Eerst even kijken of u elders überhaupt wel weer te verzekeren bent en bekijk natuurlijk of u die overlijdensverzekering nog wel nodig hebt.

 

  1. Soms zit er in een beleggingsverzekering ook een extra verzekering die ervoor zorgt dat bij arbeidsongeschiktheid de premie door de verzekeringsmaatschappij wordt doorbetaald. Denk na of dat nog wel nodig is. Sommige mensen zijn nog wel redelijk verzekert voor arbeidsongeschiktheid maar wordt u echt arbeidsongeschikt, dan daalt het inkomen fors zonder dat er nog gelegenheid is iets te sparen voor later. Met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is dat risico gewoon meeverzekerd en gaat de polis gewoon door zonder dat u er premie voor betaald.

 

Veel mensen zijn overgestapt van een beleggingsverzekering naar sparen bij de bank maar zijn dan dus die extra dekking wel kwijtgeraakt. Bij sparen bij de bank is dat namelijk niet mee verzekerd.

 

  1. De verzekeraar heeft ook kosten. Die kosten zijn vaak een percentage van de waarde van de polis. Veel waarde in de polis? Dan tasten die kosten dus de waarde van de polis jaarlijks flink aan. Hier ligt eigenlijk het belangrijkste probleempunt bij een beleggingsverzekering. De kosten kloppen soms gewoon niet meer bij de simpele beleggingsverzekering. Advies is dus, controleer in dat geval of de beleggingskeuze nog wel past bij de eigen situatie en of de belegging of verzekering niet goedkoper kan. Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen geven elk jaar een overzicht van de kosten en opbrengsten. Kijk er elk jaar naar en als u schrikt, ga dan zoeken naar een oplossing.

 

  1. De adviseur heeft provisie gekregen toen de verzekering werd afgesloten. Dat zijn ook kosten. Soms staan die kosten niet in verhouding tot het werk dat is gedaan. Klopt de inspanning en zijn werk niet bij de provisie of is er toen duidelijk een verkeerd advies gegeven, ga dan eens praten met die adviseur om een oplossing te zoeken.

 

  1. De kosten kunnen soms een reden zijn de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk te stellen voor de schade. Dat kan collectief of via individuele claimexpert. Ook een klacht bij het Kifid is een gekozen weg. Let bij claimstichtingen op de kwaliteit van hun dienstverlening en ook weer op de kosten die zij in rekening brengen.

 

Behalve de juristen van de claimstichtingen en een paar consumentenprogramma’s op tv is niemand gelukkig met de woekerpolis-affaire.

Het kost ons als samenleving nog vele jaren veel geld. Want linksom of rechtsom komt de rekening ergens terecht.

De branche is inmiddels haar reputatie verloren; de massa ontslagen bij verzekeraars en assurantiekantoren zijn voor een gedeelte het gevolg van de woekerpolis-affaire.

 

De financiële kennis bij veel mensen is, voorzichtig gezegd, beperkt. Die beperkte kennis heeft er soms gezorgd dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt.

Het beluisteren van onze uitzendingen over verzekeringen kan hopelijk een paar mensen behoeden voor ondoordachte keuzes.

____________________________________________________________________________

 

Het AFM geeft een overzicht van de verschillende aspecten aan de polis.

https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/beleggingsverzekering

 

Algemene informatie over beleggingsverzekeringen en woekerpolissen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Woekerpolisaffaire

 

Een aantal claimstichtingen bij elkaar:

https://www.consumentenbond.nl/woekerpolis/stichtingen-en-belangenorganisaties

 

De soorten en benamingen van de woekerpolissen op een rij bij het Kifid.

https://www.kifid.nl/kifid/publicaties/beleggingsverzekeringen

 

Het Nibud heeft een handige FAQ pagina gemaakt.

https://www.nibud.nl/special/wat-kunt-u-doen/vraag-en-antwoord/

 

____________________________________________________________________________

Producent podcast: Faseovergang

Teksten en gastheer: Gerrit-Jan Doorneweerd

Email: faseovergang@gmail.com

Tel: nul zes één en vijftig 471065

Vormgeving en technische realisatie: Vita Voca