Transcript Podcast Faseovergang Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering

Een bedrijfsrechtsbijstandsverzekering zorgt ervoor dat er juridische hulp komt voor bedrijven en ZZP-ers als er problemen zijn die moeten worden opgelost. Vaak zijn dat zuiver juridische problemen maar ook bij gewone organisatorische zaken kan een jurist van een verzekeraar helpen. Meestal leveren die verzekeraars zelf de deskundigen. De verzekering keert geen geld uit. Dus zo’n polis levert hulp in natura.

 

Bedenk overigens dat als er een financiële aansprakelijkheid speelt u eerst even kijkt naar de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  Die hebben ook een rechtsbijstand dekking. Dus als u aansprakelijk wordt gesteld voor een schade dan is die aansprakelijkheidspolis de eerste polis om de mogelijke schade te melden. Maar let op, dit soort aansprakelijkheidsverzekeringen zijn voor wat betreft de rechtsbijstandsdekking nogal beperkt, dus een aanvulling met een gewone bedrijfsrechtsbijstand kan best verstandig zijn.

 

Terug naar die standaard bedrijfsrechtsbijstandverzekering; Vooral als het gaat om standaard zaken zijn juist die rechtsbijstandsverzekeraars heel ervaren. Denk alleen maar eens aan ontslag van werknemers. Bij sommige verzekeraars lopen tientallen deskundigen rond die alleen maar ontslagzaken bij bedrijven begeleiden. De deskundigheid en handigheid van zo’n rechtsbijstandsverzekeraar is gewoon veel groter dan een klein advocatenkantoor op de hoek die er slechts een enkele keer per jaar mee te maken heeft.

 

Toch kan er ook gebruik worden gemaakt van een eigen advocaat. De verzekeringsmaatschappij moet die kosten soms gewoon vergoeden vanwege hun eigen verzekeringsvoorwaarden. Zo’n situatie gebeurt weleens als de tegenpartij bij dezelfde verzekeraar is verzekerd of omdat er een eigen advocaat is die goed is ingevoerd in het dossier. Maar ook in gevallen dat er ook echt geprocedeerd moet worden is er zelfs een wettelijk recht om een eigen advocaat te nemen.

Let wel op dat u altijd eerst goed overlegd met de verzekeraar en hou ook rekening met een maximum aan vergoeding die ze aan uw eigen advocaat geven.

 

Bij dossiers het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering eigenlijk nog niet bekend waren of redelijkerwijs niet te verwachten waren. Dus sluit deze verzekering op tijd af maar niet te laat. Er is vaak ook nog een wachttijd dus probeer niet al te slim te zijn met het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering want dan kan het wel eens te laat zijn om gebruik te maken van hun diensten.

 

Soms wil een rechtsbijstandsverzekeraar een zaak niet op zich nemen omdat hij denkt dat een zaak kansloos is. Dat levert vaak flinke welles/nietes discussies op. En daarom is er altijd een klachtenregeling zodat de zaak nog even aan een onafhankelijke advocaat kan worden voorgelegd.

Vaak hebben ze die klachten regeling zo opgezet dat, zelfs als de verzekeraar het er nog steeds niet mee eens is en u toch gaat procederen en u wint, de kosten alsnog vergoed worden.

 

Het moet overigens wel om een redelijk financieel belang gaan. Voor een paar centen komen ze natuurlijk niet uit hun stoel. Dat is natuurlijk wel begrijpelijk maar ze willen ook nog wel eens proberen een zaak snel af te handelen omdat ook zij de kosten zo goed mogelijk in de hand willen houden. Hou dat dus ook goed in de gaten als zo’n traject speelt; ook de verzekeraar zelf heeft dus een financieel belang in een dossier.

 

Welke kosten zijn eigenlijk verzekerd? Natuurlijk de jurist zelf van de verzekeraar maar ook de kosten van deskundigen zoals; Een accountant of een pensioenspecialist, expertisekosten, gerechtskosten, kosten van getuigen maar ook de proceskosten van de tegenpartij wanneer u een rechtszaak verliest.

 

Nu komt eigenlijk het interessantste stuk van bedrijfsrechtsbijstand namelijk; Wat kan er allemaal gebeuren en wat is er meestal verzekerd op een polis. En aan het eind geef ik nog even aan wat er meestal niet verzekerd is.

 

De vier grote onderwerpen zijn Verkeer, Bedrijfsvoering, Personeel en een Bedrijfspand en we beginnen met Verkeer.
Elk motorvoertuig, dus een auto, vrachtwagen of motor heeft natuurlijk zelf een eigen polis. Maar verkeer kan ook zijn; fietsen, lopen of vervoer met de trein of vaartuig. Zodra er iets gebeurt dan geeft een rechtsbijstand polis een dekking. Dus dood of letsel door een ongeluk kan juridische gedoe opleveren. Invordering van uw rijbewijs door de politie of een onterechte verkeersboete, schade aan uw bedrijfswagen die u wilt verhalen op de veroorzaker, vertraging tijdens zakenreis of wat dacht u van het Waarborgfonds, vernieling of diefstal van uw auto, noem het maar op.

Strafzaken in het verkeer, schade door slecht wegbeheer of schade door gladheid.

Bij verkeer kan, vaak onverwachts, veel rechtsbijstand om de hoek komen kijken.

Rechtsbijstand bij het bedrijfsvoering is eigenlijk wel het belangrijkste onderdeel op een polis.

Komt er ruzie of dreigt er een conflict over contracten of opdrachten, dan is dat vaak verzekerd en geeft de rechtsbijstandsverzekeraar juridische hulp. Denk maar eens verkeerde leveringen, handelsgoederen of verkeerde materialen of leveringen van grondstoffen van slechte kwaliteit waardoor uw eigen product niet te verkopen is, diensten die niet volledig worden doorgevoerd, een accountant of belastingadviseur die zijn werk niet goed doet of een verzekeringsadviseur die een fout maakt.

 

Veel problemen kunt u als ZZP-er en bedrijf al in de kiem smoren met goede arbeidsovereenkomsten, algemene leveringsvoorwaarden en een goed service level agreement.

In de aantekeningen staan een tiental tips om op een goede manier om te gaan met contracten en overeenkomsten dus lees ze eens door.

 

 

 
Werknemers kunnen een bedrijf enorm helpen maar soms kan het voor een bedrijf een loden last zijn. Denk maar eens over het volgende rijtje aan discussiepunten rondom personele zaken:

 

Ouderschapsverlof, vakantiedagen, reiskosten, bonussen of andere arbeidsvoorwaarden zoals pensioen of ongevallenverzekeringen. Alle punten die een werkgever gelijk goed wil oplossen voordat het de werksfeer negatief beïnvloed.

 

Andere juridisch hindernissen zijn alle zaken rondom een ontslag of een arbeidsconflict.

Was er op dat moment een juiste arbeidsovereenkomst, oproepovereenkomst, tijdelijke contracten of nul urencontracten? Talloze contracten en overeenkomsten die, als ze niet goed zijn opgesteld, de werkgever voor flinke problemen stelt. En dan hebben we nog niet gesproken over rechtsbijstandshulp rondom loondoorbetaling bij ziekte , uitspraken en beslissingen van het UWV, letsel aansprakelijkheid, een burn-out of re-integratieverplichtingen die worden opgelegd door de overheid.

Het kunnen allemaal dossiers zijn om even te willen klankborden met een rechtsbijstandsdeskundige van een verzekeraar

 

Als laatste bijstand alles rondom een bedrijfspand.

Natuurlijk zit er altijd vele risico rondom een bedrijfspand. vooral in zaken rondom verbouwen, nieuwbouw kopen of huren, discussies met de buren of de gemeente, WOZ of bouw-/milieuvergunning, een bestemmingsplan of gewoon een ergerlijke openbreking van de weg vlak voor het pand.

Soms lijkt er niets aan de hand maar gebeurt er, achter de rug van een ondernemer, van alles wat plotseling voor het bedrijf flink lastig kan zijn. Dan is directe rechtsbijstand hulp erg plezierig.

 

Veel verzekeraars kennen nog veel additionele dienstverleningen. De enige die ik op deze plaats nog even wil noemen dat is de incasso-service. Verzekeraars bieden dan aan om te helpen met het incasseren van openstaande facturen. En zeg het nou zelf, als u een briefje krijg van een rechtsbijstandsverzekeraar om binnen een paar dagen te betalen wordt dat niet zo snel genegeerd.

 

 

Rechtsbijstandsverzekeringen hebben een aantal uitsluitingen en het is goed die vooraf gelijk te kennen. Het zijn vaak uitsluitingen die u redelijkerwijs kunt verwachten omdat het onderwerpen zijn met een hoog risico voor elke verzekeraar. De premie zou simpelweg te hoog worden als ze alles zouden verzekeren.

Denk maar eens aan vliegtuigen, kostbare vaartuigen, discussies over aan/verkoop tweedehands auto’s, vermogensbeheer of belastingkwesties.
Vaak is het lezen van de uitsluitingen op zo’n verzekering heel verhelderend om te weten bij welke zaken ze wel helpen.

 

De premie voor zo’n polis start bij een ZZP-er bij ongeveer € 300,- per jaar. Voor grote bedrijven zijn premies van een paar duizend euro ook mogelijk. Ze zijn allemaal natuurlijk sterk afhankelijk van de soort verzekering en hoeveel dienstverlening er nodig is.

 

Bent u niet verzekerd via een polis dan kan zo’n rechtsbijstandsverzekeraar ook nog steeds handig zijn om in te schakelen voor juridische zaken. Vaak hebben ze een redelijk uurtarief en dat kan weleens een aantrekkelijk alternatief zijn in plaats van een dure eigen advocaat. Zo maak ik graag gebruik van die verzekeraars om voor een overzichtelijk bedrag foutloze contracten en voorwaarden op te stellen.

 

Rechtsbijstandsverzekeringen voor ZZP-ers en bedrijven kunt u het beste zien als een grote juridische gereedschapskist om reparaties uit te laten voeren. De belangrijkste juridische gereedschappen staan klaar voor gebruik. De bedrijven die de toepassingen van die rechtsbijstand gereedschappen het beste kennen verdienen hun geïnvesteerde verzekeringspremie heel snel terug.

 
——————————————————————————————————————————————-

 

 

 

Tip 1. Zorg dat uw klant alle stukken heeft.

Op een contract zijn meestal algemene voorwaarden van toepassing. Zorg dat uw klanten die krijgen, anders kunnen ze ongeldig worden verklaard.

 

Tip 2. Zorg dat uw contracten up-to-date zijn.

Lees regelmatig uw eigen contracten door. Welke voorwaarden legt u uw klanten op? Zijn ze nog niet achterhaald door nieuwe ontwikkelingen en wetgeving?

 

Tip 3. Controleer wat uw plichten zijn.

Check wat uw wettelijke plichten zijn als uw klanten niet tevreden zijn of als er iets misgaat. Sluit u zelf een contract met een leverancier? Controleer of u eerst nog iets moet doen voordat het contract ingaat: moet u eerst betalen of een kopie van uw inschrijving in het Handelsregister inleveren? En als u een order wilt intrekken, hoe lang voor de levering kan dat dan nog en hoe moet u dat precies doen? Uw plichten (en rechten) staan ook vaak in de algemene voorwaarden.

 

Tip 4. Bevestig alle afspraken.

Soms spreekt u later nog iets af wat niet in het contract staat. “Doe meteen maar een onderhoudsbeurt bij die machine.” Herhaal aan het einde van zo’n gesprek wat er is afgesproken en bevestig het nog even per brief of per e-mail. Daarmee voorkomt u later onenigheid over wat er precies is afgesproken en waarvoor u, of uw klant, moet betalen.

 

Tip 5. Check wiens algemene voorwaarden gelden.

Als twee ondernemers een overeenkomst sluiten, hebben beiden meestal hun eigen algemene voorwaarden. Zorg ervoor dat duidelijk is welke algemene voorwaarden gelden. Als de andere partij haar algemene voorwaarden eerst oplegt en u maakt daar geen bezwaar tegen, dan gelden die algemene voorwaarden. Sluit u een contract met een consument dan zijn er extra wettelijke regels voor wat u wel en niet in de algemene voorwaarden mag zetten.

 

Tip 6. Check wat u moet doen als het misgaat.

Als u als klant niet tevreden bent over de oplevering van schilderwerk, wat moet u dan doen? In het contract of in de algemene voorwaarden staan daarvoor meestal regels. Soms moet u de leverancier eerst de kans geven om het werk alsnog goed op te leveren. Pas dan staat de weg open voor het eisen van een schadevergoeding of voor een procedure bij een klachten- of geschillencommissie. Datzelfde geldt natuurlijk als u de leverancier bent.

 

Tip 7. Check uw gegevens.

Controleer of uw contactpersoon wel de bevoegdheid heeft om het contract met u aan te gaan. In het Handelsregister zijn die gegevens te vinden; ook tot welk bedrag iemand contracten mag aangaan. U kunt ook vragen naar de tekenbevoegdheid van uw contactpersoon bij zijn leidinggevende.

 

Tip 8. Zorg dat iedereen tekent.

Vooral arbeidsovereenkomsten belanden nog wel eens zonder handtekening in een bureaula. Dat wil nog niet zeggen dat er dan niets meer vastligt. Maar het maakt het later, als u toch onenigheid krijgt over afspraken, wel lastiger om dingen te bewijzen. Sommige afspraken, bijvoorbeeld over een proeftijd of een concurrentiebeding, zijn niet geldig als ze niet schriftelijk zijn vastgelegd en bevestigd.

 

Meestal gaat het goed met contracten en opdrachten. Maar nu door de economisch moeilijke tijden ondernemers vaker failliet gaan en er meer consumenten in financiële problemen raken, is extra aandacht voor uw contracten geen overbodige luxe. Elk contract moet ondubbelzinnig de juiste bepalingen bevatten voor situaties waarin het misgaat.