Transcript Podcast Arbeidsongeschiktheid verzekeringen ZZP-er, de zin en onzin

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering roept altijd veel discussie op. Vandaag wil ik proberen zoveel mogelijk feiten te geven zodat u als zzp’er een goede afweging kunt maken.

 

:aten we eerst even kijken naar de rechtsvorm die een zzp’er heeft. Dat is een zelfstandig die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting. Er is geen dienstverband met ene bv of een werkgever en dus er zijn ook geen werknemersverzekeringen geregeld.

Natuurlijk zijn er wel de algemene wetten waar de zelfstandige aanspraak op mag maken.

 • Zo heeft natuurlijk ook de zzp’er recht op AOW.
 • De partner kan in sommige gevallen bij zijn overlijden een nabestaandenuitkering van de overheid krijgen.
 • Rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid is er niets geregeld.
 • Vroeger was er nog wel een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zzp’ers, maar die verzekering is in 2004 vervallen.
 • Als een zelfstandige financieel helemaal aan de grond zit kan de zzp’er zich melden bij de gemeente voor een bijstandsuitkering.

 

Een zzp’er zal dus zelf iets moeten bedenken rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor een groep zelfstandigen is dat geen probleem want die hebben er zelf oplossingen voor.

 • Ze hebben zelf voldoende spaargeld hebben
 • Ze hebben een partner of familie hebben waar ze financieel levenslang op terug kunnen vallen.
 • Verder kan het zijn dat de zzp’er überhaupt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kan afsluiten.
  • Soms omdat ze te oud zijn. Boven de 55 jaar wordt het al lastig.
  • Er teveel kwalen zijn om nog geaccepteerd te worden door een verzekeringsmaatschappij .
  • Omdat er simpelweg geen geld kan worden gemist vanuit de omzet van die zzp’er.

 

Dat zijn allemaal sterke en soms wat minder sterke redenen om geen polis af te sluiten.

 

Maar waarom zou een zzp’er dan wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten. Dat antwoord is ook verrassend simpel. Om er voor te zorgen dat je in een verwarmd huis kunt blijven wonen en je voldoende geld hebt om te eten en de zorgkosten te betalen. Punt. Zo simpel is het.

 

Een rekenvoorbeeld, u woont alleen en betaalt 700 euro huur en heeft nog 600 euro overige verplichte kosten en u eet elke maand voor 400 euro. Dan heeft u dus 1700 euro per maand nodig om redelijk in leven te blijven.

Dus als u niet meer kunt werken dan heeft u dat bedrag nodig om niet in de problemen te komen.

Een verzekerde uitkering van 25 duizend euro per jaar is dus niks te weinig. Zo’n standaard arbeidsongeschiktheidsverzekering kost voor een 35-jarige minder dan € 1000 per jaar. Dus globaal 70 – 80 euro per maand.

Ik ga even voorbij aan subsidies, bruto/netto, wachttijd, kortingen, rest arbeidscapaciteit, het feit dat de premie fiscaal aftrekbaar is en alle andere details. Gewoon om een idee te krijgen van de premies. Natuurlijk stijgt zo’n premie al snel als de bedragen hoger zijn, als u ouder wordt en de aanvangskortingen vervallen of als u meer uitbreidingen wilt.

Praktisch is dan voor zo’n 35-jarige dus een bedrag bij aanvang verzekerd van € 750.000,-. Want als hij morgen arbeidsongeschikt wordt dan moet de verzekeringsmaatschappij 30 jaar lang 25.000,- uitkeren en dat is 7,5 ton totaal.

 

In de aantekeningen bij deze uitzending staat een Youtube filmpje van Lars de Beer die arbeidsongeschikt werd toen hij 40 jaar was. Het verhaal geeft een helder beeld van zijn situatie en de keuzes die hij had kunnen maken.

In het kort; hij was zzp’er kreeg op Texel een ongeluk met zijn mountainbike en brak daarbij zijn nek, daardoor is hij van voeten tot schouders verlamd geraakt. Lars had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en zal vermoedelijk nooit meer kunnen werken. Lees zijn verhaal even door want het is de moeite waard.

 

Ik stip nu even puntsgewijs verschillende zaken aan die belangrijk zijn bij zo’n arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 • Als u naar zo’n arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat kijken dan is het goed eerst nauwkeurig uit te rekenen hoeveel geld er nodig is om de tent thuis te laten draaien. Sommige maken het zich gemakkelijk door te kijken of ze op dit moment kunnen sparen van het geld dat ze verdienen. Als ze niet kunnen sparen dan weten ze dat ze de inkomsten die ze nu verdienen als uitgangspunt moeten nemen. Want kennelijk hebben ze dat geld nodig om te leven.
 • Daarna kijk je hoelang die uitkering moet lopen want als je eenmaal arbeidsongeschikt bent, dan kunt u de voorwaarden niet meer veranderen.
 • Vaak blijkt dat de uitkering tot de AOW leeftijd moet doorlopen.
 • Bedenk ook dat als je arbeidsongeschikt bent je vaak geen pensioen meer opbouwt. Ook dat kunt u gelijk meenemen in de berekening.
 • Bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschikt wordt er gekeken naar het werk dat u nog kunt verrichten.
  • Ze kunnen het bijvoorbeeld beoordelen aan het huidige beroep, dan is de beoordeling dus een beroepsmatig criterium. Dat zijn vaak de hoogste premies.
  • Of er wordt gekeken naar werk dat normaal is voor iemand met uw opleiding en ervaring. Dan praten ze over passende arbeid en is de premie iets lager.
  • Of ze kijken of u überhaupt nog ergens kunt werken. Vaktechnisch heet dat gangbare arbeid.
  • Deze drie verschillende criteria zijn belangrijk bij het afsluiten want dat scheelt premie.
 • En dan komt er de vraag; Moet het verzekerde bedrag stijgen en inflatie vast zijn?
 • En de volgende vraag; Moet de uitkering stijgen en inflatie-vast zijn? Bij 0% daalt de uitkering natuurlijk in koopkracht.
 • Wilt u al ene uitkering vanaf een drempel van 25 % arbeidsongeschikt of wilt u pas ene uitkering als u de drempel van meer dan 55% arbeidsongeschikt hebt gehaald. In dat laatste geval kunt u dus, om het simpel te zeggen, meer dan de helft van de tijd dus niet meer werken. Dat is een hele hoge drempel om uiteindelijk een uitkering te krijgen vanaf de polis.
 • Wilt u alleen voor een paar ziektes verzekerd zijn of wilt u voor alles gedekt zijn?
 • Dat laatste vind ik wel logisch want er zijn veel ziektes die er voor kunnen zorgen dat u niet meer werken kan.
 • Denk aan, hart en vaat ziektes, gewrichten problemen, blind, verlies van gehoor, concentratieverlies, burn-out, een virus of allergie, whiplash of een psychische stoornis.

 

 • Maar realiseer u zich, wilt u goede voorwaarden dan stijgt dus wel de premie en bij minder goede voorwaarden dan daalt de premie.
 • In de aantekeningen bij deze uitzending staan al deze punten nog even opgesomd , dus dat geeft al een aardige houvast.

 

De meeste verzekeraars verwijzen door naar een geregistreerde inkomensadviseur en die zijn bijna allemaal goed opgeleid. Vraag wel even naar een vaste prijs. Let op, voor particulieren zijn de kosten fiscaal voor de inkomsten belasting niet aftrekbaar. De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelf is natuurlijk wel aftrekbaar voor de inkomsten belasting.

En is het advies bedrijfsmatig dan zijn de kosten van advies uiteraard gewoon als bedrijfskosten te boeken.

De kosten voor zo’n advies verschillen overigens niet zoveel. Meestal zal het eenmalig liggen tussen die tussen de 600 tot 900 bedragen.

 

Verzekeringsmaatschappijen die polissen aanbieden zorgen meestal dat bij een daadwerkelijke arbeidsongeschiktheid er een goed begeleiding komt. Dat is immers in hun eigen belang want als u eerder weer kunt werken dan scheelt dat premie. Discussies ontstaan er wel eens maar meestal is dat met goed overleg wel op te lossen. Zo niet, dan kunt u nog altijd naar een klachteninstituut of in het uiterste geval naar de rechter.

Nog een paar details in deze eerste uitzending over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Heeft u ene medisch vlekje, bijvoorbeeld een versleten knie of heeft u een gewichtsprobleem of een aanwezige ziekte, dan kunt u toch vaak gewoon een polis afsluiten. Hou er wel rekening mee dat die knie dan wordt uitgesloten of dat er een premieverhoging is.

Verzekeringsmaatschappij geven vaak voldoende mogelijkheden om eerder dan de contractperiode te stoppen met een polis, overleg dat even met ze. Meestal is er wel een oplossing voor.

Start u net als zzp’er en heeft u serieuze medische problemen dan kunt u ook direct verzekerd worden bij het UWV zonder een medisch keuring en zonder een uitsluiting. Wel snel bij de overgang van loondienst naar zelfstandigheid want anders vervalt die mogelijkheid.

In een latere uitzending gaan we dieper in op details rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering en op de broodfondsen en nog een aantal alternatieve polissen.

U mag nu zelf gaan kiezen welke zzp’er u wilt zijn

 • een zzp’er als in een zelfstandig zonder polis
 • of een zzp’er als ineen zelfstandig zonder problemen.

__________________________________________________________________________
Een lijstje met details bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’er

 • Welke bedragen verzekerd?
 • De eindleeftijd?
 • Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid?
 • Welk criterium?
 • Welke drempel?
 • Welke indexatie van de verzekerde bedragen ?
 • Welke indexatie van de uitkeringen?
 • Medische zaken?
 • Contractperiode?
 • Welke adviseur?
 • Welke verzekeraar?

Het verhaal van Lars de Beer krijg u te zien via de volgende linkjes

 1. http://www.parool.nl/binnenland/vrienden-zamelen-geld-in-voor-onverzekerde-lars-met-dwarslaesie~a4131113/
 2. https://www.youtube.com/watch?v=X1S09HKxQY8

Producent podcast: Faseovergang

Teksten en gastheer: Gerrit-Jan Doorneweerd

Email: faseovergang@gmail.com

Tel: nul zes één en vijftig 471065

Vormgeving en technische realisatie: Vitavoca